Kategorie

 

Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.dorota-bielizna.pl, zwanego dalej Sklep Dorota
2. Prowadzącym Sklep Dorota jest Firma DOROTA. z siedzibą w Łodzi, 93-361, ul. Kwietniowa 11, NIP 729-225-29-17, REGON: 471710751.
3. Przez KUPUJĄCEGO należy rozumieć podmiot (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych), nabywający towary za pośrednictwem Sklepu Dorota.
4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Dorota nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (Art. 71 Kodeksu Cywilnego).

§2 Dane osobowe

1. Poprzez rejestrację lub złożenie zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. Podane informacje będą przetwarzane przez Sklep Dorota w szczególności w celu realizacji zamówienia, a także w celu przesyłania własnych informacji Sklepu o nowościach i promocjach.

§3 Realizacja zamówienia

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówień, udostępnionego na stronach Sklepu Dorota.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego zatwierdzenie jest uznawane za złożenie zamówienia.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się o godz. 8:00 w najbliższy dzień roboczy po złożeniu zamówienia (jeżeli Kupujący wybrał opcję płatności gotówkowej – za pobraniem) lub po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy (jeżeli Kupujący wybrał opcję – płatność przelewem).
7. Po złożeniu zamówienia Sklep Dorota potwierdza Kupującemu drogą mailową lub telefoniczną fakt przyjęcia zamówienia.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też zrealizowane częściowo.
9. Sklep Dorota zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen, niedostępności towarów lub z powodu innych ważnych przyczyn.

§4 Dostawa

1. Dostawa towarów realizowana jest na terenie Polski.
2. W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie według aktualnych stawek.
3. Towar dostarczany jest tylko w dni robocze za pomocą firmy kurierskiej DPD.
4. Koszty dostawy za zamówiony towar są pokrywane przez Kupującego i wynoszą:
- przy płatności przelewem (przedpłata na konto) - 19 zł
- przy płatności gotówkowej przy odbiorze - za pobraniem - 23 zł
5. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towarów na magazynie. Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o przewidywanym czasie realizacji i terminie dostawy.
6. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń potwierdzić te uszkodzenia na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Dorota.
7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki.
8. Klient korzystający z przesyłki kurierskiej zostanie powiadomiony mailem o jej nadaniu.
9. Czas dostawy przesyłki kurierskiej to ok. 1-2 dni roboczych od momentu jej nadania.

§5 Płatności

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Dorota podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Sklep Dorota umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy lub płatności za pobraniem.
3. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy który będzie podany e-mailem po sprawdzeniu dostępności towaru..
4. Osobom fizycznym wystawiane są paragony fiskalne. Faktura będzie wystawiona tylko Kupującemu, który wyrazi takie życzenie w momencie składania zamówienia. Wówczas do wystawienia faktury wystarczy imię, nazwisko i adres.
5. Faktura VAT dla podmiotu gospodarczego zostanie wystawiona po podaniu następujących danych w Formularzu zamówienia: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny.

§6 Reklamacja

1. Kupujący może złożyć reklamację wadliwego towaru w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.
2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Dorota ul. Kwietniowa 11 , 93-361 Łódź
3. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Wówczas Sklep Dorota zwróci Kupującemu kwotę równą cenie wadliwego towaru.
4. Sklep Dorota nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a towarem widocznym na zdjęciu (m.in. różnice w kolorach, proporcjach), które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego i mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na warunkach określonych ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Dorota bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zamówionego towaru.
2. Towary zwracane przez Kupującego nie powinny być uszkodzone, ani nosić ślady użycia.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Sklep Dorota gwarantuje Kupującemu, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia zwrot kwoty równej cenie towaru. W przypadku gdy zwrot pieniędzy ma nastąpić na rachunek bankowy inny niż rachunek, z którego korzystał Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za towar, Kupujący zobowiązany jest do podania numeru rachunku, na który ma być dokonany zwrot.
5. Koszt odesłania towaru ponosi w całości Kupujący.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2013 r.
2. Sklep Dorota zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Wszelkie użyte na stronach Sklepu Dorota znaki towarowe, nazwy producentów i produktów, zdjęcia oraz opisy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i stanowią wyłączną własność ich producentów.
4. Sklep Dorota zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.